LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC : CÔNG TY CP TBVP SIÊU THANH VÀ SAMSUNG VINA

DSC 4204
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC : CÔNG TY CP TBVP SIÊU THANH VÀ SAMSUNG VINA 7

Ngày 25/02/2022 vừa qua, Siêu Thanh tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP TBVP Siêu Thanh và Công ty TNHH Điện Tử Samsung Vina

DSC 4142
Đại diện Siêu Thanh và Samsung tiến hành lễ ký kết

Thời gian vừa qua Siêu Thanh và Samsung Vina đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường.

DSC 4159
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC : CÔNG TY CP TBVP SIÊU THANH VÀ SAMSUNG VINA 8

Tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai bên Siêu Thanh và Samsung Vina đã cùng ký kết bản thõa thuận định hướng các nội dung hợp tác giữa hai bên..

DSC 4151
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC : CÔNG TY CP TBVP SIÊU THANH VÀ SAMSUNG VINA 9
DSC 4179
Ban lãnh đạo 2 bên nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác này

Buổi ký kết khẳng định và đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, phát huy thế mạnh để gắn kết, tượng hỗ lẫn nhau trong quá trình hoạt động và phát triển, đồng thời hướng đến nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mang tính thời đại, góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

DSC 4195
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC : CÔNG TY CP TBVP SIÊU THANH VÀ SAMSUNG VINA 10

Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa Siêu Thanh và Samsung Vina sẽ nâng cao hơn, hướng đén những giá trị bền vững.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN