CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIETNAM

heineken vietnam
CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIETNAM 2

TỔNG QUAN

  • Địa chỉ: 170 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
  • Loại hình: Nhà máy sản xuất
  • Diện tích: 33ha (Hà Nội), 7.7ha (Đà Nẵng), 12.7ha (TP Hồ Chí Minh)
  • Sản phẩm: Màn hình tương tác Samsung Flip2 WMR 65inch