ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sáng 28.04.2022, Siêu Thanh tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên tại trụ sở văn phòng Siêu Thanh, với sự có mặt của đông đảo của các Cổ đông.

DSC 4952
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 16

Tại phiên họp, Ban quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo/tờ trình về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động năm của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,…

Năm 2022, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức và cơ hội mới. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Siêu Thanh sẽ cố gắng phấn đấu để mang về những thành công mới.

Cùng Siêu Thanh nhìn lại quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhé,

7dec5e9ae7a826f67fb92
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 17
DSC 4860
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 18
DSC 4862 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 19

DSC 4838 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 20
DSC 4867
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 21
DSC 4899
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 22
DSC 4885 1
Ban kiểm soát
DSC 4889 1
Đại diện đơn vị kiểm toán
DSC 4897 1
Ban Quản Trị
DSC 4945
Ông Yung Cam Meng – CTHĐQT phát biểu trong cuộc họp

DSC 4933 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 23
DSC 4950 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 24

DSC 4857
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 25

DSC 4854 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 26

Chúc cho Siêu Thanh ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN