Đào tạo chuyên sâu kết hợp Siêu Thanh – Ricoh cho chi nhánh Cần Thơ & An Giang

Khóa đào tạo giúp các bạn nắm bắt được kỹ năng làm việc cần thiết, nhanh chóng tiếp thu công việc, cảm thấy được năng lực phù hợp với vị trí công việc cũng như xác định được cho mình kế hoạch phát triển cụ thể trong công ty.

Buổi đào tạo không chỉ bồi dưỡng cho các bạn nguồn kiến thức về sản phẩm Ricoh, mà còn chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm trong bán hàng, chăm sóc khách hàng, cách thức tìm hiểu tâm lý khách hàng, các kỹ năng để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.

9e3af8956222bc7ce5337 2
Đào tạo chuyên sâu kết hợp Siêu Thanh – Ricoh cho chi nhánh Cần Thơ & An Giang 8

BÀI VIẾT LIÊN QUAN