HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG

Buổi họp đầu tuần giữa đội ngũ lãnh đạo SIêu Thanh và đội ngũ của team Điều hòa không khí Samsung đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Cả hai bên đều đồng thuận với những chiến lược kinh doanh mới để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đây có thể xem là cột mốc mới trong sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa Siêu Thanh và Samsung nhằm mục đích mang tới cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

6dd19ac78d8c45d21c9d 2
HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG 5
31c2ffdde89620c87987
HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG 6
40d786c4918f59d1009e
HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG 7
41e511f506becee097af
HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG 8

BÀI VIẾT LIÊN QUAN