Penthouse Mr. Tri

7707454 f4a95e7555ec3a50bd43f538b8760189

TỔNG QUAN

  • Địa chỉ: Block C, C20.01 – 37 Đặng Đức Thuật Quận 7, TPHCM
  • Loại hình: Penthouse
  • Diện tích: 200 m2
  • Sản phẩm: Phim công trình WINCOS

BÀI VIẾT LIÊN QUAN